JP “Komunalac” je završio radove na uređenju dvorišta Turističke organizacije Irig. Radovi su trajali mesec dana. Posle obimnih zemljanih radova i nivelisanja dvorišta, postavljen je behaton na celoj površini dvorišta od oko 370 m².

Izgled dvorišta pre radova

too1

Radovi u toku

tor2

Izgled dvorišta nakon završenih radova

tor3