Košenje zelenih površina u Vrdniku. od ŠUMARIJE pored vojnog objekta i manastirske bašte,ostrva iza i ispred parkinga kod manastira ka pijaci, ZP ispred i iza info centra do mosta na putu za JAZAK.

Košenje trga kod krsta u selu sa širom okolinom.

Završeno košenje Oraškog groblja (zapad) u Irigu – 16200m²

Košenje groblja ĆUKOVAC u Vrdniku (staro i novo)

Pokošene zelene površine u Irigu: kod škole , pored Dečije ustanove , Doma kulture , Kepin parkić i ulice oko Doma zdravlja.

Pokošen park u centru Iriga.

Košenje Rudarskog groblja u Vrdniku kao i Katoličkih grobalja u Šatrincima i Dobrodolu

Košenje Katoličkog groblja Irigu

Košenje groblja VITEZIĆ u Vrdniku

Krčenje Katoličkog groblja u Irigu.

Čišćenje kanala i propusta ulici Stevana Gudurića u Irigu.

Krčenje groblja u JASKU

« Starije objave