U saradnji sa Ministarstvom trgovine, turizma i usluga, izvršili smo uništavanje 4 tone falsifikovane konfekcijske robe. Uništavanje se vrši u skladišnom prostoru Direkcije za robne rezerve na postrojenju specijalno konstruisanom za tu namenu, a koje je donacija EU.

reciklaza

JP „Komunalac“ je završio postavljanje horizontalne saobraćajne signalizacije u zonama škola u Vrdniku i Irigu. Takođe su obeleženi pešački prelazi na još dve kritične raskrsnice u Irigu.

zebre

Završeno je krčenje šiblja i visokog rastinja koje je ometalo preglednost u saobraćaju na deonici Vrdnik-Jazak.

Završena je sanitarna seča 52 suva stabla u parkovima u Vrdniku.

Završeni su radovi na krečenju fasade i farbanju stolarije na zgradi Turističke organizacije opštine Irig.
Radovi su izvršeni na uličnoj i dvorišnoj strani kao i u hodnicima i podrumu zgrade.
zgrada turističke

Košenjem pravoslavnog groblja u Šatrincima, završen je 4 krug košenja na svim grobljima u opštini Irig.

Izvršeno je krpljenje puteva.

komunalac

Košenjem grobalja u Krušedolu, Krušedol Prnjavoru, Dobrodolu, Grgetegu, Velikoj Remeti i pravoslavnom groblju u Šatrincima, završen je četvrti krug košenja na svih 18 grobalja na teritoriji opštine Irig.

U proteklih 10-tak dana, po četvrti put ove godine, pokošena su sledeća groblja:

Jazak, Jazak-Prnjavor, Rudarsko groblje Vrdnik, Ćukovac- Vrdnik, Neradin, Rivica, Mala Remeta, Katoličko groblje u Irigu.

JP „Komunalac“ je završio radove na uređenju dvorišta Turističke organizacije Irig. Radovi su trajali mesec dana. Posle obimnih zemljanih radova i nivelisanja dvorišta, postavljen je behaton na celoj površini dvorišta od oko 370 m².

Izgled dvorišta pre radova

too1

Radovi u toku

tor2

Izgled dvorišta nakon završenih radova

tor3

« Starije objave