Izvršena je popravka fontane u Vrdniku.

fontana

JP „Komunalac“ je danas završio drugi krug košenja, svih 18 grobalja na teritoriji opštine Irig.

JP „Komunalac“ je danas, počeo radove na prokopavanju kanala za atmosfersku kanalizaciju u Vrdniku u Grobljanskoj i Radničkoj ulici.
Kanali u ovom delu Vrdnika nisu postojali ili su zatrpani što je predstavljalo ogroman problem stanovnika ovih ulica. Voda koja se sliva iz nekoliko malih vodotokova je završavala u podrumima kuća i septičkim jamama. Zbog vode koja se konstantno sliva niz put, postoji i veliki problem prilikom sahranjivanja, u zimskim mesecima na groblju „Vitezić“.
Nadamo se da ćemo ovim radovima rešiti višedecenijski problem i izaći u susret konstantnim zahtevima građana da se ovaj problem reši.

Danas je završena sanacija kolovoza, oko zgrada u Vrdniku. Takođe su zakrpljene i dve udarne rupe na raskrsnici kod parka u Vrdniku. Ukupno je sanirano oko 200 kv m udarnih rupa.

U okviru priprema za Vidovdanski sabor, JP „Komunalac“ je, u prethodnih nekoliko dana, pokosio 100.000 m² zelenih površina.

Po nalogu Službe za inspekcijske poslove opštine Irig, JP „Komunalac“ je završio seču 26 suvih stabala smrče u u Vrdniku, u parku kod ambulante.

Po nalogu Službe za inspekcijske poslove opštine Irig, JP „Komunalac“ je izvršio seču grana i 2 suva stabla u parku u Irigu.

Po nalogu Službe za inspekcijske poslove opštine Irig, JP „Komunalac“ je izvršio preseljenje tezgi sa stare lokacije pijace, u parku u Irigu, na novu lokaciju, u dvorištu restorana „Rajkovac“.
Prethodno je „Komunalac“ uredio dvorište Rajkovca.