U sklopu priprema za „Guščijadu“ pokosili smo oko 30.000 m² užeg i šireg centra Šatrinaca.

U sklopu priprema za manifestaciju „Jesen stiže dunjo moja…“ u Jasku, JP „Komunalac“ je očistio, pokosio i iskrčio oko 5000m2 užeg i šireg centra mesta.
Takođe, izvršena je seča suvih i bolesnih stabala.

jazak 2

 

 

 

 

 

jazak

U saradnji sa udruženjem „Irig moj grad“ postavljeno je 35 drvenih kanti u Irigu, Vrdniku i Jasku. Ovaj posao se nastavlja.

Vrdnik

Vrdnik

Jazak

Jazak

Irig

Irig

Pokošeno je i iskrčeno oko 4.000 m² oko Spomen groblja u Irigu.
Na istoj lokaciji je posečeno 10 suvih i opasnih stabala.

spomen groblje

Odluka o izdavanju u zakup javnih površina za vreme manifestacije „Pudarski dani“ u Irigu

Izvršena je kompletna rekonstrukcija fontane u parku u Irigu.

Pokošeno je groblje u Neradinu kao i centar naselja.

Pokošena su groblja u Rivici i Maloj Remeti.
Takođe je iskrčen prostor oko spomen obeležja i ispred manastira u Maloj Remeti.

Izgrađena je česma u Vrdniku, kod semafora.

česma vrdnik

Danas smo završili košenje pravoslavnog groblja u Irigu, rudarskog groglja, groblja Vitezić i Ćukovac u Vrdniku. Ukupna površina 48.000 m2.

« Starije objave