07.04.2017. – План Јавних Набавки за 2017. годину / .pdf
13.03.2017. – План Јавних Набавки за 2017. годину / .pdf


29.03.2017.

ЈНМВ БР.5/17 ПОЛОВАН БУЛДОЖЕР

Крајњи рок за достављање понуда: 06.04.2017. год. до 12,00
Јавно отварања понуда: 06.04.2017. год. у 13,00

13.04.2017. – Одлука о додели уговора

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда


22.02.2017.

ЈАВНА НАБАВКА 3 / 17 – Набавка услуга у пословним процесима предузећа

21.03.2017. -Обавештење о закљученом уговору

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

10.03.2017. / Одлука о додели уговора


22.02.2017.

ЈАВНА НАБАВКА 2 / 17 – ОТВОРЕН ПОСТУПАК – ТРАКТОР И ПРИКЉУЧНЕ МАШИНЕ

29.03.2017. – Обавештење о закљученом уговору
28.03.2017. – Одлука о додели уговора у отвореном поступку

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација


02.02.2017.

ЈАВНА НАБАВКА 1 / 17 – Набавка теренског возила на лизинг

22.03.2017. – Обавештење о закљученом уговору

03.02.2017 – ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
09.02.2017 – ПОЈАШЊЕЊЕ
20.02.2017. – Одлука о додели уговора


ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ (PDF)


20.09.2016.

ЈАВНА НАБАВКА БР. 07/16

Предмет јавне набавке: УСЛУГА ОБЕЗБЕЂЕЊА ДЕПОНИЈЕ

Рок за достављање понуда: 28.09. 2016. год. (до 12:00)

Датум отварања понуда: 28.09.2016. год.  (у 13:00)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ


02.09.2016.

ЈАВНА НАБАВКА БР. 06/16

Предмет јавне набавке: НАБАВКА УСЛУГА У ПОСЛОВНИМ ПРОЦЕСИМА ПРЕДУЗЕЋА (УСТУПАЊЕ ЉУДСКИХ РЕСУРСА)

Рок за достављање понуда: 12.09. 2016. год. (до 12:00)

Датум отварања понуда: 12.09.2016. год.  (у 13:00)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ


17.06.2016.

ЈАВНА НАБАВКА БР. 05/16

Предмет јавне набавке: НАБАВКА УСЛУГА – ПРЕУЗИМАЊЕ И УНИШТАВАЊЕ ОТПАДА ЖИВОТИЊСКОГ ПОРЕКЛА

Рок за достављање понуда: 27.06. 2016. год. (до 12:00)

Датум отварања понуда: 27.06.2016. год.  (у 13:00)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ


18.04.2016.

ЈАВНА НАБАВКА БР. 04/16

Предмет јавне набавке: НАБАВКА ДОБАРА – ГОРИВО

Рок за достављање понуда: 18.05. 2016. год. (до 12:00)

Датум отварања понуда: 18.05.2016. год.  (у 13:00)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – ГОРИВО

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – ГОРИВО


07.03.2016.

ЈАВНА НАБАВКА БР. 03/16

Предмет јавне набавке: НАБАВКА ДОБАРА – РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ВОЗНИ ПАРК

Рок за достављање понуда: 21.03. 2016. год. (до 12:00)

Датум отварања понуда: 21.03.2016. год.  (у 13:00)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – ПАРТИЈА 8

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ 8

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ОБЛИКОВАНЕ ПО ПАРТИЈАМА – Партија 8. у поновљеном поступку

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ОБЛИКОВАНЕ ПО ПАРТИЈАМА – Партија 8. у поновљеном поступку

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – ПАРТИЈА 7

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – ПАРТИЈА 6

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – ПАРТИЈА 5

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – ПАРТИЈА 4

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – ПАРТИЈА 3

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – ПАРТИЈА 2

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – ПАРТИЈА 1

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈЕ 2, 3, 4, 6 и 7

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈЕ 1 и 5

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЗА ПАРТИЈУ 8

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈНМВ БР.3/16 – ПАРТИЈА 8

ИЗМЕНЕ/ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ (17.03.2016.)

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА


24.02.2016.

ЈАВНА НАБАВКА БР. 02/16

Предмет јавне набавке: НАБАВКА ДОБАРА – МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ТРИМЕРА И КОСАЧИЦА

Рок за достављање понуда: 07.03. 2016. год. (до 12:00)

Датум отварања понуда: 07.03.2016. год.  (у 13:00)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ / ТРИМЕРИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ / КОСАЧИЦЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ИЗМЕНЕ/ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ (25.02.2016.)

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА


23.02.2016.

ЈАВНА НАБАВКА БР. 01/16

Предмет јавне набавке: НАБАВКА ДОБАРА – МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ УЛИЧНЕ РАСВЕТЕ

Рок за достављање понуда: 04.03. 2016. год. (до 12:00)

Датум отварања понуда: 04.03.2016. год.  (у 13:00)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

ИЗМЕНЕ/ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ (01.03.2016.)

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА

 


10.08.2015.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ

Предмет јавне набавке: НАБАВКА ДОБАРА – ГОРИВО

Рок за достављање понуда: 17.09.2015. год. (до 12:00)

Датум отварања понуда: 17.09.2015. год.  (у 13:00)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА (ГОРИВО)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБAРА (ГОРИВО)