Услуге обезбеђења депоније ЈНМВ бр.12/18

poziv

kon.dok.1

____________________________________________________________________________________________________________________________

 

GRAĐEVINSKI MATERIJAL JNMV BR.11/18

poziv

KON.DOKUM.

odluka o dodeli ugovora

____________________________________________________________________________________________________________________________________

15.11.2017. – 5-2017 / ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017. ГОДИНУ

 

27.12.2017.

ЈНМВ БР.22/17 – НАБАВКА ДОБАРА- Грађевинска радна машина-грејдер-полован

Рок за достављање понуда: 09.01.2018. год. до 12,00
Датум отварања понуда: 09.01.2018. год. у 13,00

27.12.2017. – Позив за подношење понуда
27.12.2017. – Конкурсна документација


27.10.2017.

ЈНМВ БР.21/17 – Со- индустријска за путеве

Рок за достављање понуда: 06.11.2017. год. до 12,00 >
Датум отварања понуда: 06.11.2017. год. у 13,00

lijiji
22.11.2017. – Обавештење о закљученом уговору
13.11.2017. – Обавештење о закљученом уговору
27.10.2017. – Конкурсна документација
27.10.2017. – Позив за подношење понуда


05.10.2017.

ЈНМВ БР.20/17 – УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА ДЕПОНИЈЕ

Рок за достављање понуда: 13.10. 2017.год. до 12,00
Датум отварања понуда: 13.10.2017.год. у 13,00

23.10.2017.- Одлука о додели уговора
05.10.2017. – Позив за подношење понуда
05.10.2017. – Конкурсна документација


27.09.2017.

ЈНМВ БР.19/17 – Набавка услуга у пословним процесима предузећа – Ознака из Општег речника набавке: 79900000-Разне пословне и са пословањем повезане услуге и 79600000 – Услуге запошљавања

Рок за достављање понуда: 26.10.2017. год. до 12,00
Јавно отварање понуда 26.10.2017. год. у 13,00

17.11.2017. – Одлука о додели уговора
03.11.2017. – Одлука о додели уговора
17.10.2017. – Појашњење конкурсне документације
27.09.2017. – Позив за подношење понуда
27.09.2017. – Конкурсна документација


21.09.2017.

ЈНМВ БР.18/17 – НАБАВКА ДОБАРА-МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ТРИМЕРА И КОСАЧИЦА

Рок за достављање понуда: 29.09. 2017.год. до 12,00
Датум отварања понуда: 29.09.2017.год. у 13,00

05.10.2017. – Одлука о додели уговора
21.09.2017. – Конкурсна документација
21.09.2017. – Позив за подношење понуда


19.08.2017.

ЈНМВ БР.17/17 – НАБАВКА ДОБАРА- Kaмион –кипер-половни

Крајњи рок за достављање понуда: 30.08.2017. год. до 12,00
Јавно отварања понуда: 30.08.2017. год. у 13,00

15.09.2017. – Обавештење о закљученом уговору
04.09.2017. – Одлука о додели уговора
19.08.2017. – Конкурсна документација
19.08.2017. – Позив за подношење понуда

..
.


19.08.2017.

ЈНМВ БР.16/17 – УСЛУГЕ ИЗНАЈМЉИВАЊА КОМБИНОВАНЕ МАШИНЕ СА РУКОВАОЦЕМ

07.09.2017. – Обавештење о закљученом уговору
01.09.2017. – Одлука о додели уговора
19.08.2017. – Конкурсна документација
19.08.2017. – Позив за подношење понуда


18.08.2017.

ЈНМВ БР.11/17 – КОМБИНОВАНА ГРАЂЕВИНСКА МАШИНА СА ПРИКЉУЧКОМ –
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

Рок за достављање понуда: 18.09.2017. год. до 12,00
Јавно отварање понуда 18.09.2017. год. у 13,00

4.10.2017. – OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
27.09.2017. – Одлука о додели уговора

18.08.2017. – Конкурсна документација
18.08.2017. – Позив за подношење понуда – ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК


08.2017.

ЈНМВ БР.15/17 – Набавка вертикалне саобраћајне сигнализације

01.09.2017. – Обавештење о закљученом уговору
16.08.2017. –
Одлука о додели уговора


03.08.2017.

ЈНМВ БР.13/17 – ШЉУНАК

16.08.2017. – Одлука о додели уговора
03.08.2017. – Конкурсна документација
03.08.2017. – Позив за подношење понуда


27.07.2017.

ЈНМВ БР.14/17 КАНТЕ И КОНТЕЈНЕРИ ЗА СМЕЋЕ

16.08.2017. – Обавештење о обустави поступка
09.08.2017. – одлука о додели уговора


25.07.2017.

ЈНМВ БР.12/17 НАБАВКА УСЛУГА –МЕХАНИЧАРСКЕ УСЛУГЕ(поновљен поступак),
Крајњи рок за достављање понуда: 04.08.2017. год. до 12,00
Јавно отварања понуда: 04.08.2017. год. у 13,00

19.08.2017. – Обавештење о закљученом уговору – партија 1
19.08.2017. – Обавештење о закљученом уговору – партија 3
19.08.2017. – Обавештење о закљученом уговору – партија 4
25.07.2017. – Конкурсна документација
25.07.2017. – Позив за подношење понуда


14.07.2017.

ЈНМВ БР.10/17 НАБАВКА ДОБАРА-ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ (ПОНОВЉЕН ПОСТУПАК),

28.07.2017. – Обавештење о закљученом уговору
25.07.2017. – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
14.07.2017. – Позив за подношење понуда
14.07.2017. – Конкурсна документација


30.06.2017.

ЈНМВ БР.9/17 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБAРА ГОРИВО
Рок за достављање понуда: 31.07.2017. год. до 12,00
Јавно отварање понуда 31.07.2017. год. у 13,00

16.08.2017. – Обавештење о закљученом уговору
03.08.2017. – Одлука о додели уговора
30.06.2017. – Конкурсна документација
30.06.2017. – Позив за подношење понуда


5.07.2017.

ЈНМВ БР.8/17 НАБАВКА УСЛУГА –МЕХАНИЧАРСКЕ УСЛУГЕ

 

24.07.2017. – Обавештење о обустави поступка – партија 1
24.07.2017. – Обавештење о обустави поступка – партија 3
24.07.2017. – Обавештење о обустави поступка – партија 4
21.07.2017. – Обавештење о закљученом уговору – партија 2
21.07.2017. – Обавештење о закљученом уговору – партија 5
18.07.2017. – Одлука о додели уговора
18.07.2017. – Одлука о обустави поступка
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда


28.06.2017.

ЈНМВ БР.7/17 НАБАВКА КАМЕНОГ АГРЕГАТА

Одлука о додели уговора


28.06.2017.

ЈНМВ БР.6/17 НАБАВКА ДОБАРА-ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ

13.07.2017. – Обавештење о обустави поступка
07.07.2017. – Одлука о обустави поступка


07.04.2017. – План Јавних Набавки за 2017. годину / .pdf
13.03.2017. – План Јавних Набавки за 2017. годину / .pdf


05.05.2017.

ЈНМВ БР.4/17 НАБАВКА ДОБАРА-РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ВОЗНИ ПАРК

Обавештење о закљученом уговору
Обавештење о закљученом уговору
Обавештење о закљученом уговору
Обавештење о закљученом уговору
Обавештење о закљученом уговору
Обавештење о закљученом уговору
Обавештење о закљученом уговору
Обавештење о закљученом уговору

Крајњи рок за достављање понуда: 15.05. 2017.год. до 12,00
Јавно отварања понуда:15.05.2017.год. у 13,00

Одлука о додели уговора

Конкурсна документација – преузми

Позив за подношење понуда – преузми


29.03.2017.

ЈНМВ БР.5/17 ПОЛОВАН БУЛДОЖЕР

Крајњи рок за достављање понуда: 06.04.2017. год. до 12,00
Јавно отварања понуда: 06.04.2017. год. у 13,00

13.04.2017. – Одлука о додели уговора – преузми

Конкурсна документација – преузми

Позив за подношење понуда – преузми


22.02.2017.

ЈАВНА НАБАВКА 3 / 17 – Набавка услуга у пословним процесима предузећа

21.03.2017. -Обавештење о закљученом уговору

Позив за подношење понуда – преузми

Конкурсна документација – преузми

10.03.2017. / Одлука о додели уговора – преузми


22.02.2017.

ЈАВНА НАБАВКА 2 / 17 – ОТВОРЕН ПОСТУПАК – ТРАКТОР И ПРИКЉУЧНЕ МАШИНЕ

29.03.2017. – Обавештење о закљученом уговору
28.03.2017. – Одлука о додели уговора у отвореном поступку

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација


02.02.2017.

ЈАВНА НАБАВКА 1 / 17 – Набавка теренског возила на лизинг

22.03.2017. – Обавештење о закљученом уговору

03.02.2017 – ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
09.02.2017 – ПОЈАШЊЕЊЕ
20.02.2017. – Одлука о додели уговора


ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ (PDF)


20.09.2016.

ЈАВНА НАБАВКА БР. 07/16

Предмет јавне набавке: УСЛУГА ОБЕЗБЕЂЕЊА ДЕПОНИЈЕ

Рок за достављање понуда: 28.09. 2016. год. (до 12:00)

Датум отварања понуда: 28.09.2016. год.  (у 13:00)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ


02.09.2016.

ЈАВНА НАБАВКА БР. 06/16

Предмет јавне набавке: НАБАВКА УСЛУГА У ПОСЛОВНИМ ПРОЦЕСИМА ПРЕДУЗЕЋА (УСТУПАЊЕ ЉУДСКИХ РЕСУРСА)

Рок за достављање понуда: 12.09. 2016. год. (до 12:00)

Датум отварања понуда: 12.09.2016. год.  (у 13:00)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ


17.06.2016.

ЈАВНА НАБАВКА БР. 05/16

Предмет јавне набавке: НАБАВКА УСЛУГА – ПРЕУЗИМАЊЕ И УНИШТАВАЊЕ ОТПАДА ЖИВОТИЊСКОГ ПОРЕКЛА

Рок за достављање понуда: 27.06. 2016. год. (до 12:00)

Датум отварања понуда: 27.06.2016. год.  (у 13:00)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ


18.04.2016.

ЈАВНА НАБАВКА БР. 04/16

Предмет јавне набавке: НАБАВКА ДОБАРА – ГОРИВО

Рок за достављање понуда: 18.05. 2016. год. (до 12:00)

Датум отварања понуда: 18.05.2016. год.  (у 13:00)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – ГОРИВО

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – ГОРИВО


07.03.2016.

ЈАВНА НАБАВКА БР. 03/16

Предмет јавне набавке: НАБАВКА ДОБАРА – РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ВОЗНИ ПАРК

Рок за достављање понуда: 21.03. 2016. год. (до 12:00)

Датум отварања понуда: 21.03.2016. год.  (у 13:00)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – ПАРТИЈА 8

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈУ 8

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ОБЛИКОВАНЕ ПО ПАРТИЈАМА – Партија 8. у поновљеном поступку

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ОБЛИКОВАНЕ ПО ПАРТИЈАМА – Партија 8. у поновљеном поступку

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – ПАРТИЈА 7

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – ПАРТИЈА 6

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – ПАРТИЈА 5

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – ПАРТИЈА 4

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – ПАРТИЈА 3

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – ПАРТИЈА 2

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ – ПАРТИЈА 1

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈЕ 2, 3, 4, 6 и 7

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈЕ 1 и 5

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЗА ПАРТИЈУ 8

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈНМВ БР.3/16 – ПАРТИЈА 8

ИЗМЕНЕ/ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ (17.03.2016.)

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА


24.02.2016.

ЈАВНА НАБАВКА БР. 02/16

Предмет јавне набавке: НАБАВКА ДОБАРА – МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ТРИМЕРА И КОСАЧИЦА

Рок за достављање понуда: 07.03. 2016. год. (до 12:00)

Датум отварања понуда: 07.03.2016. год.  (у 13:00)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ / ТРИМЕРИ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ / КОСАЧИЦЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ИЗМЕНЕ/ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ (25.02.2016.)

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА


23.02.2016.

ЈАВНА НАБАВКА БР. 01/16

Предмет јавне набавке: НАБАВКА ДОБАРА – МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ УЛИЧНЕ РАСВЕТЕ

Рок за достављање понуда: 04.03. 2016. год. (до 12:00)

Датум отварања понуда: 04.03.2016. год.  (у 13:00)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ

ИЗМЕНЕ/ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ (01.03.2016.)

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА

 


10.08.2015.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ

Предмет јавне набавке: НАБАВКА ДОБАРА – ГОРИВО

Рок за достављање понуда: 17.09.2015. год. (до 12:00)

Датум отварања понуда: 17.09.2015. год.  (у 13:00)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА (ГОРИВО)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБAРА (ГОРИВО)