KomunalacЈП КОМУНАЛАЦ – ИРИГ

Адреса:
Вука Караџића 45
22406 Ириг

Телефони:
022 / 461 – 303

Наручивање радова,
примедбе и рекламације:
062 / 800 35 97

Пријава сахране:
062 / 883 90 43
062 / 883 90 73
063 / 710 61 41

Е-mail:
irig.komunalac@gmail.com

Матични број: 08126321
ПИБ: 102029413
Шифра делатности: 3811
Текући рачун: 355-3200222461-89