KomunalacЈП КОМУНАЛАЦ  ИРИГ

Адреса:

Вука Караџића 45
22406 Ириг

БЕСПЛАТНА ТЕЛЕФОНСКА ЛИНИЈА ЗА КОРИСНИКЕ
0800 100 383

Контакт телефони:

022 / 461 – 303

022/ 467 – 100

Погребна служба:
Дежурни телефони:

062/88 390 43

065/87 89 795

Генерални директор:

Милан Новковић

Е-mail: irig.komunalac@gmail.com
Web: www.komunalac-irig.rs

Матични број: 08126321
ПИБ: 102029413
Шифра делатности: 3811

Teкући рачуни:

325-9500600049791-57 – Војвођанска банка

160-399814-39 – Банка Интеса

275-001022895955167 – Societe Generale

105000000000565927 – AИК Банка

200281770010188927 – Поштанска штедионица АД Београд

Контакт подаци лица за заштиту података о личности 

Јована Ивановић – лице за заштиту података о личности одређено од стране ЈП Комуналац Ириг 

Ириг, Вука Караџића 45

Телефон: 022461303

И-мејл: irig.komunalac@gmail.com

Лице одређено за заштиту података о личности извршава своје обавезе прописане чланом 58. Закона о заштити података о личности (“Сл.гласник РС” бр. 87/2018 од 13.11.2018.).