Po nalogu Službe za inspekcijske poslove opštine Irig, JP „Komunalac“ je izvršio seču grana i 2 suva stabla u parku u Irigu.