U okviru priprema za Vidovdanski sabor, JP „Komunalac“ je, u prethodnih nekoliko dana, pokosio 100.000 m² zelenih površina.