Po nalogu Službe za inspekcijske poslove opštine Irig, JP „Komunalac“ je završio seču 26 suvih stabala smrče u u Vrdniku, u parku kod ambulante.