Nastavili smo sa krpljenjem udarnih rupa na lokalnim i nekategorisanim putevima u opštini Irig.
U planu je da se sanira oko 600m2 najkritičnijih mesta u Irigu, Vrdniku, Šatrincima, Rivici…
Radovi će trajati dok god to vremenske prilike dozvole.

krpljenje rupa