Покошене зелене површине у Иригу: код школе , поред Дечије установе , Дома културе , Кепин паркић и улице око Дома здравља.

Покошен парк у центру Ирига.