Кошење Рударског гробља у Врднику као и Католичких гробаља у Шатринцима и Добродолу