U sklopu priprema za manifestaciju “Jesen stiže dunjo moja…” u Jasku, JP “Komunalac” je očistio, pokosio i iskrčio oko 5000m2 užeg i šireg centra mesta.
Takođe, izvršena je seča suvih i bolesnih stabala.

jazak 2

 

 

 

 

 

jazak