Danas je završena sanacija kolovoza, oko zgrada u Vrdniku. Takođe su zakrpljene i dve udarne rupe na raskrsnici kod parka u Vrdniku. Ukupno je sanirano oko 200 kv m udarnih rupa.