U sklopu priprema za proslavu slave Bogorodice Trojeručice, radnici Komunalca su iskrčili i pokosili 39.400 m² zelenih površina u Grgetegu.