Pokošeno je i iskrčeno oko 4.000 m² oko Spomen groblja u Irigu.
Na istoj lokaciji je posečeno 10 suvih i opasnih stabala.

spomen groblje