Danas smo pokosili: pravoslavno i katoličko groblje u Šatrincima kao i groblja u Dobrodolu i Grgetegu.
Ukupna površina 30.000 m².
image-67c30f557c89aa576259409d79c41c1a22ebc4580bb467e7746515205f0a509c-V