ОДЛУКА о расписивању јавног позива за издавање у закуп јавних површина у Иригу за време трајања манифестације “Велика Госпојина“