Izvršena je kompletna rekonstrukcija fontane u parku u Irigu.