Pokošeno je groblje u Neradinu kao i centar naselja.