Завршено кошење Орашког гробља (запад) у Иригу – 16200м²