Кошење зелених површина у Врднику. од ШУМАРИЈЕ поред војног објекта и манастирске баште,острва иза и испред паркинга код манастира ка пијаци, ЗП испред и иза инфо центра до моста на путу за ЈАЗАК.

Кошење трга код крста у селу са широм околином.