Nastavili smo seču opasnih stabala u Vrdniku i Irigu.
Posečena stabla smo uručili porodici Ravić-Miličević iz Jaska.

seca