U saradnji sa Ministarstvom trgovine, turizma i usluga, izvršili smo uništavanje 4 tone falsifikovane konfekcijske robe. Uništavanje se vrši u skladišnom prostoru Direkcije za robne rezerve na postrojenju specijalno konstruisanom za tu namenu, a koje je donacija EU.

reciklaza