Radnici JP “Komunalac” postavili su 12 putokaza za najznačajnije turističke lokacije u Vrdniku.

image002