JP “Komunalac” je iskrčio 2.500 m² visokog rastinja, trske i šiblja oko česme u Neradinu.

image002 (1)