о расписивању јавног позива за уступање на коришћење уз накнаду 

јавних површина у Врднику за време

одржавања манифестације“Видовдански сабор“