Obaveštavamo stanovnike opštine Irig da će radnici našeg preduzeća od 01. septembra odnositi smeće sa početkom od 07 časova ujutru, zbog prestanka visokih temperatura i opasnosti po zdravlje zaposlenih koje te temperature izazivaju.
Podsećamo da je tokom letnjih meseci odnošenje smeća počinjalo od 06 časova ujutru.
Ovo praktično znači povratak na redovne termine odnošenja smeća koji važe tokom cele godine.
Hvala na razumevanju.
JP ”Komunalac”, Irig