ОБАВЕШТЕЊЕ
 
Обавештавамо Вас да је третман
одраслих форми комараца са земље
планиран у периоду од 12.06.до
19.06.2019.године са почетком у 20 ч ULV
генераторима на територији општине
Ириг и то на локалитетима: Ириг, Врдник,
Крушедол, Гргетег, Мала Ремета, Велика
Ремета, Ривица, Јазак , Нерадин,
Шатринци, Добродол.
 
Препарат којима ће се вршити третман је
Deltasect 1,2 ULV.
 
Упозоравају се пчелари да је биоцидни
производ токсичан за пчеле. Молимо да
се кошнице уклоне најмање 5км од
наведених места третирања.
 
Дејство биоцида траје 3 дана.
 
ЈП КОМУНАЛАЦ, Ириг