Чишћење канала и пропуста улици Стевана Гудурића у Иригу.