Radnici JP “Komunalac” su popravili poklopce na stubovima javne rasvete u Irigu. Ovi poklopci su pokidani još pre nekoliko godina i do danas nisu popravljani.

bandere