Završeno je produbljivanje i čišćenje kanala za atmosfersku kanalizaciju na Staroj Koloniji u Vrdniku.