U saradnji sa udruženjem “Irig moj grad” postavljeno je 35 drvenih kanti u Irigu, Vrdniku i Jasku. Ovaj posao se nastavlja.

Vrdnik

Vrdnik

Jazak

Jazak

Irig

Irig