Završena je sanitarna seča 52 suva stabla u parkovima u Vrdniku.