Author: komunalac (page 2 of 9)

Покошене зелене површине у Иригу: код школе , поред Дечије установе , Дома културе , Кепин паркић и улице око Дома здравља.

Покошен парк у центру Ирига.

Кошење Рударског гробља у Врднику као и Католичких гробаља у Шатринцима и Добродолу

Кошење Католичког гробља Иригу

Кошење гробља ВИТЕЗИЋ у Врднику

Крчење Католичког гробља у Иригу.

Чишћење канала и пропуста улици Стевана Гудурића у Иригу.

Крчење гробља у ЈАСКУ

Ручно копање канала код БОНСАИ парка у Врднику

Чишћење канала на ЕКОНОМИЈИ и око пекаре БАТА у Врднику

Чишћење дна канала на локацији ПИЈАЦА-ЦЕНТАР Врдник

Older posts Newer posts