Оглас за продају други круг

Образац понуде 2 круг