JP KOMUNALAC je u prethodnih nekoliko dana saniralo udarne rupe na putu Vrdnik-Ruma, koje su predstavljale veliku opasnost za sve učesnike u saobraćaju.
U istom periodu saniran je kolovoz u naselju Vrdnik na vise kritičnih mesta.
– Akcija saniranja kolovoza u Vrdniku se nastavlja i moramo urediti sve puteve kako bi oni bili bezbedni za vožnju. JP KOMUNALAC je servis gradjana opštine Irig i pozivamo gradjane da prijave sve komunalne probleme sa kojima se sureću a mi ćemo ih otkloniti u najkraćem mogućem roku, ističe direktor KOMUNALCA, Djordje Vranješ.