JP KOMUNALAC, Irig, započelo je radove na postavljanju elastičnih odbojnih ograda na svim kritičnim lokacijama na kojima ograde do sada nisu bile postavljene na zakonom propisan način.
Pored velikog značaja sa aspekta bezbednosti svih učesnika u saobraćaju, radovi će, po svom završetku, imati i pozitivan vizuelni efekat na celokupnu sliku Iriga.
Sigurni smo da će ova akcija našeg preduzeća, ulepšati sliku Iriga kako za žitelje naše opštine, tako i za one koji prolaze kroz Irig.