Чишћење дна канала на локацији ПИЈАЦА-ЦЕНТАР Врдник