Uklonili smo malu divlju deponiju na manastirskom groblju u Krušedol Prnjavoru.