Čištili smo ivičnjake u ulici Stevana Puzića u Irigu.