Radnici Komunalca su iskrčili 900m² visokog rastinja, šiblja i korova u ulici Stevana Gudurića u Irigu.
Na istoj lokaciji, posečeno je preko 100 stabala od kojih su neka predstavljala opasnost po okolne kuće i eletričnu mrežu.