Sanirali smo udarne rupe na kolovozu u Krušedol-Prnjavoru i na Novoj Koloniji u Vrdniku.