Radnici Komunalca su na deponiji Vrdnik pronašli 20-tak, tek izleglih pilića. Očigledno je neko bacio jaja iz kojih su se, zbog visokih temperatura, izlegli pilići koji su spašeni i sklonjeni na sigurno.