Под текућим одржавањем подразумева се редовно одржавање гробља – кошење, крчење, поправка ограда, погребне услуге – ископ раке, поправка објеката на гробљима, уређење и одржавање гробова и спомен обележја погинулих бораца из претходних ратова. У уређење гробља спада и изградња стаза и слично на проширеним гробљима у Иригу и Врднику.