Komunalac

Послови одржавања чистоће улица, тргова и паркиралишта и послови одржавања зеленила јавних површина представљају важне  делатности ЈП “Комуналац” Ириг.

Редовни послови одржавања чистоће и зеленила јавних површина дефинисани су Планом и програмом рада који СО Ириг доноси за сваку годину. Контролу рада врши Општинска управа Ириг преко надзорног органа.

У протеклом периоду постављене су жардињере и посађени цветни аранжмани, листопадно дрвеће и четинари у Иригу и Врднику.

Постављене су дрвене корпе и нови контејнери за сакупљање отпада у насељеним местима на територији општине Ириг. Такође, саниране су и три дивље депоније у Крушедолу код војске, на Старој колонији у Врднику, и у Јаску.

Поред послова одржавања чистоће и зеленила јавних површина, ова служба обавља и послове Зимске службе, односно чишћење, тротоара, тргова, паркиралишта и сл. од наноса снега и леда,а све по Плану и програму који доноси општински штаб Зимске службе.

Радници ове службе увек су присутни и када се у општини Ириг одржавају велике манифестације попут Пударских дана, Видовданског сабора, Патлиџанијаде, Гушчијаде, Дана бостана…

За обављене послове на овим и сличним манифестацијама увек су следиле похвале организатора нашим радницима.

Komunalac