Значајни еколошки датуми

02. фебруар –  Међународни дан влажних станишта
05. март – Светски дан енергетске ефикасности
21. март  – Дан шума
22. март – Светски дан вода
07. април – Светски дан здравља
22. април – Дан планете Земље
06. мај – Дан еколога Србије
10. мај – Дан птица и дрвећа
15. мај – Међународни дан акције за климу
22. мај – Дан биодиверзитета
24. мај – Европски дан паркова
05. јун – Дан заштите животне средине
29. јун – Дан Дунава
15. септембар – Светска акција “Очистимо свет”
16. септембар – Светски дан очувања озонског омотача
22. септембар – Светски дан без аутомобила
06. октобар – Светски дан станишта
04. новембар – Дан климатских промена
05. децембар – Међународни дан волонтера