Послове димничарских услуга обављају два оџачара у свим насељеним местима општине Ириг. Обрачун услуга се врши по важећем ценовнику, а трошкове сносе корисници услуге.