D O P I S

Poštovani sugrađani,

 

JP ‘Komunalac’ Irig nalazi se u veoma teškom stanju. S obzirom na to da su nam, pored stalnog nedostatka potrebne mehanizacije, dva vozila za odnošenje smeća koja posedujemo u kvaru od jula meseca, smeće odnosimo otežano i usporeno.

Trenutno od potrebne mehanizacije raspolažemo samo jednim traktorom i povremeno traktorom MZ ‘Vrdnik’.

Takođe, još uvek nismo u mogućnosti da popravimo naša vozila, jer nam je račun već duže vreme blokiran od strane Poreske uprave neplaćenih doprinosa za 2009. i 2010. godinu.

Takođe, uz sve naše napore i pokušaje da utičemo na rešavanje situacije, lokalna samourava nema razumevanja da nam, kao osnivač preduzeća, obezbedi osnovna sredstva za rad, prebaci novac koji bismo mogli da investiramo u preko potrebnu dodatnu mehanizaciju, i reši gorući problem.

 

Zbog ovako teške i nepredvidivo komplikovane situacije preduzeća, molimo Vas za razumevanje i strpljenje.

 

Raspored odnošenja smeća iz Vašeg mesta biće blagovremeno javljen mesnoj kancelariji.