Page 2 of 9

Кошење Рударског гробља у Врднику као и Католичких гробаља у Шатринцима и Добродолу

Кошење Католичког гробља Иригу

Кошење гробља ВИТЕЗИЋ у Врднику

Крчење Католичког гробља у Иригу.

Чишћење канала и пропуста улици Стевана Гудурића у Иригу.

Крчење гробља у ЈАСКУ

Ручно копање канала код БОНСАИ парка у Врднику

Чишћење канала на ЕКОНОМИЈИ и око пекаре БАТА у Врднику

Чишћење дна канала на локацији ПИЈАЦА-ЦЕНТАР Врдник

Krčili smo groblje „Vitezić“ u Vrdniku.

« Older posts Newer posts »