Po nalogu Službe za inspekcijske poslove opštine Irig, JP „Komunalac“ je izvršio preseljenje tezgi sa stare lokacije pijace, u parku u Irigu, na novu lokaciju, u dvorištu restorana „Rajkovac“.
Prethodno je „Komunalac“ uredio dvorište Rajkovca.