Po treći put ove godine, pokošeno je groblje u Jasku kao i centar sela.
Ukupna površina je oko 25.000 m².